طراحی لوگو برند ای شعبه (شعبه اینترنتی)

رنگ های استفاده شده: